หนังสือสั่งการ

 

การดำเนินการเกี่ยวกับหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

อับโหลดวันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

อับโหลดวันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอ

อับโหลดวันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561

สรุปรายงานการเผยแพร่หนังสือสั่งการ ปค.ในแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line)

อับโหลดวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

อับโหลดวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561

โครงการรณรงค์ตรวจสุขภาพประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

อับโหลดวันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561

อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค

อับโหลดวันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561

ป้ายกำชับการประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากร

อับโหลดวันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561

การโอนจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนผู้ชันสูตรพลิกศพ (เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

อับโหลดวันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561

การจัดทำพื้นที่เป้าหมายที่จังหวัดประกาศและแผนงาน/โครงการรองรับตามแผนการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) /อ้างถึงหนังสือ จ.อบ. ด่วนที่สุด ที่ อบ 0018.2/20474,20476,ว5303-5304

อับโหลดวันที่ : 9 พฤศจิกายน 2561

12345678910...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แผนยุทธการโครงการ อส.สัมพันธ์ บกอส.จ.อบ. งวดที่ 3/2561

อับโหลดวันที่ : 9 ตุลาคม 2561

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ด้านข้างที่ว่าการอำเภอโขงเจียม ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมุ่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองคู-บ้านหนองกวาง (ช่วงบ้านทรายมูล-บ้านนาเลิง) หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล

อับโหลดวันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมุ่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2561© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com