ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ งานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562   เข้าสู่เว็บไซต์ Ubondopa