เรื่อง :ระเบียบวาระการประชุมนายอำเภอ วาระพิเศษสัญจร


โดย : พิสิฐ  กังไพบูลย์   อับโหลดวันที่ : 12/1/2017 2:44:43 PM

 

12-01-2017CCF01122560.pdf  

 

12-01-2017ของพี่หน่อย.pdf"12-01-2017หน้าปกการประชุมนายอำเภอ.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com