เรื่อง :ระเบียบวาระการประชุมนายอำเภอ สัญจร ครั้งที่ 3/2561


โดย : พิสิฐ  กังไพบูลย์   อับโหลดวันที่ : 5/15/2018 1:55:19 PM

 

05-15-2018ระเบียบวาระ วาริน.pdf  

 

05-15-2018ระเบียบวาระ.pdf"05-15-2018แจ้งกำชับ1_0001.pdf"05-15-2018แจ้งกำชับ 2.pdf"05-15-2018การดำเนินโครงการ2.pdf""© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com