เรื่อง :ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองดินดำ หมู่ที่ ๑ - บ้านภูวิไล หมู่ที่ ๑๑ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : น้ำขุ่น     อับโหลดวันที่ : 6/12/2018 1:48:45 PM

 

06-12-2018ปปช.1.pdf  

 

06-12-2018ปร.4.1.pdf"06-12-2018ปร.4.2.pdf"06-12-2018ปร.5.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com