เรื่อง :แผนยุทธการโครงการ อส..สัมพันธ์ งวดที่ 2/2561


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 7/4/2018 1:51:47 PM

 

07-04-2018หนังสือนำส่ง.pdf  

 

07-04-2018แผน อส.1.pdf"07-04-2018แผน อส.2.pdf"07-04-2018อส.3.pdf"07-04-2018อส.4.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com