เรื่อง :การสำรวจข้อมูลหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 8/9/2018 5:41:10 PM

 

08-09-2018สำรวจข้อมูลหอกระจายข่าว ปี 2561.pdf  

 

08-09-2018หอกระจายข่าว ปรับใหม่.xlsx"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com