เรื่อง :การจัดการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติ


โดย : ศิริทิพย์  ไหลเจริญกิจ   อับโหลดวันที่ : 8/10/2018 10:25:45 AM

 

08-10-2018IMG_0003.pdf  

 

08-10-2018IMG_0004.pdf"08-10-2018IMG_0005.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com