เรื่อง :เข้ารับฟังคำปรึกษาข้อกฏหมายที่เกี่ยวกับการสืบสวน และการสอบสวนคดีอาญาในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง


โดย : เรวดี  โคตรพันธา   อับโหลดวันที่ : 8/10/2018 10:47:47 AM

 

08-10-2018ว3737.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com