เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงหินคลุกสายทางหลังวัดบ้านหนองเซือม หมู่ที่ 13ื ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : เขื่องใน     อับโหลดวันที่ : 8/10/2018 4:10:38 PM

 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงหินคลุกสายทางหลังวัดบ้านหนองเซือม หมู่ที่ 13ื ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนและความต้องการของ ประชาชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ผิวทางหินคลุกหนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร หรือมี หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร

08-10-2018ติ๋ว.pdf  

 

08-10-2018ติ๋ว2.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com