เรื่อง :โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกเสริมผิว บ้านทุ่งหนองใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : สิรินธร     อับโหลดวันที่ : 9/13/2018 12:45:29 PM

 

09-13-20181.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com