เรื่อง :เรียน นายอำเภอเมืองอุบลฯ,วารินฯ,พิบูลฯ,ตระการฯ,เขมราฐ,เขื่องใน,สิรินธร,บุณฑริก,สำโรง,โพธิ์ไทร,ตาลสุม และ ดอนมดแดง เรื่อง แจ้งตารางสอนเสริมแบบเข้มพิเศษและสถานที่เรียน สำหรับนักเรียน มสธ.ฯ


โดย : รัตนาพร  ทองทวน   อับโหลดวันที่ : 10/9/2018 10:15:52 AM

 

10-09-2018มสธ..pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com