เรื่อง :ขอความร่วมมือในการผลักดันแนวทางการกำจัดโรคไข้มาลาเรียในจังหวัดที่มีไข้สูง


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 10/9/2018 3:57:48 PM

 

10-09-2018IMG.pdf  

 

10-09-2018IMG_0001.pdf"10-09-2018IMG_0002.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com