เรื่อง :โครงการอาวุธปืนสั้นเพื่อสวัสดการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


โดย : ปภัชญา  จามรโชติสิน   อับโหลดวันที่ : 10/11/2018 11:30:47 AM

 

10-11-2018IMG_0002.pdf  

 

10-11-2018IMG_0003.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com