เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : เขื่องใน     อับโหลดวันที่ : 11/29/2018 9:53:16 AM

 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย งานฐานราก ,งานโครงสร้าง,งานหลังคา,งานสถาปัตยกรรม,งานระบบประปา และงานไฟฟ้า (รายละเอียดตามแบบที่อำเภอเขื่องในกำหนด)

11-29-2018IMG_20181129_0001_NEW.pdf  

 

11-29-2018IMG_20181129_0002_NEW.pdf"11-29-2018IMG_20181129_0002_NEW_0001.pdf"11-29-2018IMG_20181129_0002_NEW_0002.pdf"11-29-2018IMG_20181129_0002_NEW_0003.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com