เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพักนายอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : เขื่องใน     อับโหลดวันที่ : 11/29/2018 11:00:04 AM

 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพักนายอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพักนายอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนจกรีตหนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่อำภอเขื่องในกำหนด )

11-29-2018IMG_20181129_0002_NEW.pdf  

 

11-29-2018IMG_20181129_0002_NEW_0001.pdf"11-29-2018IMG_20181129_0002_NEW_0002.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com