เรื่อง :การจัดตั้ง "กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน"


โดย : วรันธร  สมเสนาะ   อับโหลดวันที่ : 12/4/2018 2:29:48 PM

 

12-04-2018กองทุนกลาง.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com