เรื่อง :การดำเนินโครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ "Easy English


โดย : วาทินี  รัตนจารุวัฒน์   อับโหลดวันที่ : 12/6/2018 9:43:10 AM

 

12-06-2018CCF06122561.pdf  

 

12-06-2018CCF06122561_0001.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com