เรื่อง :สรุปผลการประชุมการชี้แจงแนวทางดำเนินงานโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่่ชายแดน (People to People Connectivity) ประจำปี 2562


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 12/6/2018 12:17:04 PM

 

12-06-2018สรุปผลการประชุม PtoP.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com