เรื่อง :แนวทางการรับแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม


โดย : ปรียา  จึงมั่นคง   อับโหลดวันที่ : 1/8/2019 11:43:00 AM

 

01-08-2019IMG_0002.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com