เรื่อง :ขอประชาสัมพันธ์การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต


โดย : ศิริทิพย์  ไหลเจริญกิจ   อับโหลดวันที่ : 1/8/2019 2:36:18 PM

 

01-08-2019IMG_0003.pdf  

 

01-08-2019IMG_0005.pdf"01-08-2019IMG_0006.pdf"01-08-2019IMG_0007.pdf"01-08-2019IMG_0008.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com