เรื่อง :การเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 2/6/2019 6:24:44 PM

 

02-06-2019CCF06022562.pdf  

 

02-06-2019CCF06022562_0001.pdf"02-06-2019CCF06022562_0002.pdf"02-06-2019CCF06022562_0003.pdf"02-06-2019CCF06022562_0004.pdf"02-06-2019CCF06022562_0005.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com