เรื่อง :การดำเนินงานโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี พ.ศ.2562


โดย : วิไลวรรณ  ยืดยาว   อับโหลดวันที่ : 2/8/2019 11:40:24 AM

 

02-08-2019หนังสือจังหวัด.pdf  

 

02-08-2019โครงการ.pdf"02-08-2019หลักเกณฑ์.pdf"02-08-2019ใบสมัคร.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com