เรื่อง :ขอรับการสนับสนุนกำลังพลประจำสถานที่เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 3/13/2019 4:19:10 PM

 

03-13-2019ขอรับการสนับสนุนกำลังพล 2.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com