เรื่อง :ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 3/14/2019 11:52:31 AM

 

03-14-2019สนับสนุนการจัดตั้งสภาตำบล.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com