เรื่อง :ขอให้จัดชุดขบวนแห่สงกรานต์ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี "สงกรานต์ ๔ แผ่นดิน"


โดย : วาทินี  รัตนจารุวัฒน์   อับโหลดวันที่ : 3/15/2019 2:37:47 PM

 

03-15-2019CCF15032562_0001.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com