เรื่อง :โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานกองทุนการออมแห่งชาติ


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 6/10/2019 3:11:58 PM

 

06-10-2019Binder1.pdf  

 

06-10-2019Binder2.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com