เรื่อง :การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904 "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่นที่ 2/2562


โดย : ประวิทย์  บุญมางำ   อับโหลดวันที่ : 6/12/2019 1:08:49 PM

 

06-12-2019CCF12062564.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com