เรื่อง :การตรวจสอบภายในจังหวัดอุบลราชะานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(อำเภอโขงเจียม)


โดย : ปภัสร์  บุปผาสังข์   อับโหลดวันที่ : 7/11/2019 2:32:16 PM

 

07-11-2019Scan10001.PDF  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com