เรื่อง :การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2562 (ไตรมาส 3-4)


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 7/12/2019 11:37:09 AM

 

07-12-2019ว 3627.pdf  

 

07-12-2019แบบรายงานผล 1.pdf"07-12-2019แบบรายงานผล 2.pdf"07-12-2019รายละเอียด ว 3627.pdf"07-12-2019สำเนาโครงการ.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com