เรื่อง :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านจิกลุ่ม ม.2 ไปบ้านดอนบูง ม.6 ต.จิกเทิง


โดย : ตาลสุม     อับโหลดวันที่ : 9/26/2019 10:33:32 PM

 

09-26-2019ราคากลาง คสล.จิกลุ่ม.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com