เรื่อง :สำรวจความต้องการจุลินทรีย์ Super Hero Biotech เพื่อบำบัดน้ำเสีย น้ำขยะ และสิ่งปฏิกูล


โดย : ประวิทย์  บุญมางำ   อับโหลดวันที่ : 11/7/2019 2:21:04 PM

 

11-07-2019ว 5986.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com