เรื่อง :ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณบ้านพักข้าราชการเพื่อบริการประชาชน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


โดย : โขงเจียม     อับโหลดวันที่ : 3/23/2020 10:21:45 AM

 

233256310225.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com