เรื่อง :ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงรั้วพร้อมป้ายที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


โดย : วารินชำราบ     อับโหลดวันที่ : 3/25/2020 3:44:32 PM

 - ปปช.01 - ปร.4 แผ่น 1 - ปร.4 แผ่น 2 - ปร.5

03-25-2020ปปช.01.pdf  

 

03-25-2020ปร.4 แผ่น 1.pdf"03-25-2020ปร.4 แผ่น 2.pdf"03-25-2020ปร.5.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com