เรื่อง :ประกาศประกวดราคาก่อสร้างกองร้อย อส.อ.ทุ่งศรีอุดม


โดย : ทุ่งศรีอุดม     อับโหลดวันที่ : 4/7/2020 3:20:26 PM

 

04-07-2020ประกาศ กองร้อย อส.อ.ทุ่งศรีอุดม.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com