เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยศรีจันทร์ บ้านนาผาย หมู่ที่ 5 ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


โดย : เขื่องใน     อับโหลดวันที่ : 4/20/2020 4:27:59 PM

 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยศรีจันทร์ บ้านนาผาย หมู่ที่ 5 ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แบบปปช.01 จำนวน 1 แผ่น ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ปร.5 จำนวน 1 แผ่น แบบ จำนวน 3 แผ่น

04-20-2020IMG_20200420_0001.pdf  

 

04-20-2020IMG_20200420_0003.pdf"04-20-2020IMG_20200420_0004.pdf"04-20-2020IMG_20200420_0005.pdf"04-20-2020IMG_20200420_0006.pdf"04-20-2020IMG_20200420_0007.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com