เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกห้วยกุดปลาขาว บ้านหัวดอน หมู่ที่ 2 ตำบลหัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


โดย : เขื่องใน     อับโหลดวันที่ : 5/31/2020 10:22:18 AM

 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกห้วยกุดปลาขาว บ้านหัวดอน หมู่ที่ 2 ตำบลหัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขนาดปากกว้าง 12 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 750 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,780 ลบ.ม.

315256311225.pdf  

 

05-31-2020IMG_20200531_0002.pdf"05-31-2020IMG_20200531_0003.pdf"05-31-2020IMG_20200531_0004.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com