เรื่อง :การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมการปกครอง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓


โดย : วาทินี  รัตนจารุวัฒน์   อับโหลดวันที่ : 8/6/2020 2:06:31 PM

 

08-06-2020CCF06082563.pdf  

 

08-06-2020CCF06082563_0001.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com