เรื่อง :การปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า


โดย : ปรียา  จึงมั่นคง   อับโหลดวันที่ : 10/14/2021 9:41:24 AM

 

10-14-2021ค้าของเก่า20211014_09470352.pdf  

 

10-14-2021ค้าของเก่า220211014_09473517.pdf"10-14-2021ค้าของเก่า320211014_09481069.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com