เรื่อง :รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี


โดย : ปิยกุล  กุลสุวรรณ   อับโหลดวันที่ : 11/9/2021 1:39:22 PM

 

11-09-2021รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com