หนังสือสั่งการ

 

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมการปกครอง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

อับโหลดวันที่ : 6 สิงหาคม 2563

การจัดสรรเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยกรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง (เพิ่มเติม)

อับโหลดวันที่ : 5 สิงหาคม 2563

การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่สาธารณะ สถานที่สำคัญ(เชิงสัญลักษณ์) ของแต่ละอำเภอ

อับโหลดวันที่ : 5 สิงหาคม 2563

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าปรับปรุงสถานที่ราชการในส่วนภูมิภาค (อ.เดชอุดม)

อับโหลดวันที่ : 5 สิงหาคม 2563

ขอเดิญร่วมโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรกรมการปกครองในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อับโหลดวันที่ : 5 สิงหาคม 2563

ผลการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 และสารเนื่องใน วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563

อับโหลดวันที่ : 5 สิงหาคม 2563

การัดการประกวดเรีบงความ ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นงในอนาคต

อับโหลดวันที่ : 5 สิงหาคม 2563

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม 2563

อับโหลดวันที่ : 5 สิงหาคม 2563

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม 2563

อับโหลดวันที่ : 5 สิงหาคม 2563

รายละเอียดการโอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงสนาม สมาชิก อส.เดือน กรกฎาคม 2563(เพิ่มเติม)

อับโหลดวันที่ : 5 สิงหาคม 2563

12345678910...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิก อส. ประจำปี 2563

อับโหลดวันที่ : 31 กรกฎาคม 2563

ประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิก อส. (ภาคปฏิบัติ)

อับโหลดวันที่ : 23 กรกฎาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิก อส. ประจำปี 2563 ภาคทฤษฎี

อับโหลดวันที่ : 16 กรกฎาคม 2563

สำเนาคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 16/2561 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563

อับโหลดวันที่ : 1 กรกฎาคม 2563

ประกาศการกำหนดวันสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิก อส. ประจำปี 2563

อับโหลดวันที่ : 25 มิถุนายน 2563

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง เส้นวัดภูเจียว บ้านหนองอุดม หมู่ที่ ๙ ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 4 สิงหาคม 2563

ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นวัดภูเจียว บ้านหนองอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 30 กรกฎาคม 2563

ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ (ปรับปรุงลานจอดรถและลานคอนกรีตหน้าสำนักทะเบียนอำเภอหลังเก่า)

อับโหลดวันที่ : 3 กรกฎาคม 2563

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกห้วยกุดปลาขาว บ้านหัวดอน หมู่ที่ 2 ตำบลหัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 31 พฤษภาคม 2563

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลกลางใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 31 พฤษภาคม 2563© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com