หนังสือสั่งการ

 

การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

อับโหลดวันที่ : 17 กันยายน 2563

ขอให้เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลสารแอมโมเนียมไนเตรท ให้เกิดความปลอดภัย

อับโหลดวันที่ : 17 กันยายน 2563

การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

อับโหลดวันที่ : 17 กันยายน 2563

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โดยมีเงื่อนไข)

อับโหลดวันที่ : 17 กันยายน 2563

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันวันที่ 17 กันยายน 2563

อับโหลดวันที่ : 17 กันยายน 2563

การประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

อับโหลดวันที่ : 16 กันยายน 2563

การจัดทำบัญชีถือจ่ายค่าตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประจำปี พ.ศ.2564

อับโหลดวันที่ : 16 กันยายน 2563

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อับโหลดวันที่ : 15 กันยายน 2563

การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรม

อับโหลดวันที่ : 15 กันยายน 2563

การดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 15 กันยายน 2563

12345678910...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิก อส. ประจำปี 2563

อับโหลดวันที่ : 31 กรกฎาคม 2563

ประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิก อส. (ภาคปฏิบัติ)

อับโหลดวันที่ : 23 กรกฎาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิก อส. ประจำปี 2563 ภาคทฤษฎี

อับโหลดวันที่ : 16 กรกฎาคม 2563

สำเนาคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 16/2561 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563

อับโหลดวันที่ : 1 กรกฎาคม 2563

ประกาศการกำหนดวันสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิก อส. ประจำปี 2563

อับโหลดวันที่ : 25 มิถุนายน 2563

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปา (water Treatment System) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย บ้านดงยาง หมู่ที่ 12 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 20 กันยายน 2563

โครงการก่อสร้างระบบประปา (water Treatment System) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ณ บ้านท่าลาด หมู่ที่ 10 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 18 กันยายน 2563

โครงการก่อสร้างระบบประปา (water Treatment System) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 15 กันยายน 2563

ประกาศราคากลางจ้างโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักทะเบียนอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 21 สิงหาคม 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง เส้นวัดภูเจียว บ้านหนองอุดม หมู่ที่ ๙ ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 4 สิงหาคม 2563© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com