หนังสือสั่งการ

 

ประชาสัมพันธ์การกำหนดวิธีการในการขนย้ายสินค้าควบคุม ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.)

อับโหลดวันที่ : 29 กรกฎาคม 2564

ประกาศการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1

อับโหลดวันที่ : 27 กรกฎาคม 2564

ระเบียบวาระการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 7/2564

อับโหลดวันที่ : 27 กรกฎาคม 2564

ขอเชิญชวนเข้ารวมการประกาดภาพถ่ายในกิจกรรม "เล่าเรื่องเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษในแบบของคุณ : Every Picture Tells a Story"

อับโหลดวันที่ : 27 กรกฎาคม 2564

การสำรวจและทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ.2564

อับโหลดวันที่ : 27 กรกฎาคม 2564

เรียน นายอำเภอเดชอุดมและนายอำเภอศรีเมืองใหม่ (โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2564)

อับโหลดวันที่ : 26 กรกฎาคม 2564

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของอำเภอ

อับโหลดวันที่ : 23 กรกฎาคม 2564

สำรวจความพึงพอใจของการรับชมการประชุมประจำเดือน ข้อสั่งการทางราชการ ผ่านช่องทางสถานีโทรทัศน์ กรมการปกครอง (DOPA Channel)

อับโหลดวันที่ : 23 กรกฎาคม 2564

ทุนการศึกษาฯ ในและต่างประเทศของกรมการปกครอง (ก.ค.)

อับโหลดวันที่ : 23 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทน อส . ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

อับโหลดวันที่ : 23 กรกฎาคม 2564

12345678910...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อับโหลดวันที่ : 23 กรกฎาคม 2564

การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อับโหลดวันที่ : 30 มิถุนายน 2564

กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ.) 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509

อับโหลดวันที่ : 20 พฤษภาคม 2564

การกำหนดชื่อชุมชนในเขตเทศบาลอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 12 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (ทดแทนอัตราว่าง)

อับโหลดวันที่ : 4 มกราคม 2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางงานจ้างจัดทำต้นเทียน

อับโหลดวันที่ : 16 กรกฎาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา(Water Treatment System) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย บ้านหนองดูน หมู่ที่ 10 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 6 กรกฎาคม 2564

ประกาศราคากลางโครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอทุ่งศรีอุดม

อับโหลดวันที่ : 6 กรกฎาคม 2564

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปา (Water Treatment System) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย บ้านคุ้ม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 2 กรกฎาคม 2564

โครงการปรับปรุงถนนลุกรังบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 30 มิถุนายน 2564© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com