หนังสือสั่งการ

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562

อับโหลดวันที่ : 23 กรกฎาคม 2562

ป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

อับโหลดวันที่ : 23 กรกฎาคม 2562

การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์กรมการปกครอง ๔.๐ และเครือข่ายสารสนเทศปลอดภัยสูงกรมการปกครอง (DOPA secure Intranet) ณ ที่ทำการปกครองอำเภอและที่ทำการปกครองจังหวัด

อับโหลดวันที่ : 19 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

อับโหลดวันที่ : 19 กรกฎาคม 2562

พิธีรับสิ่งของพระราชทาน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (หมวกและผ้าพันคอ)

อับโหลดวันที่ : 18 กรกฎาคม 2562

โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562

อับโหลดวันที่ : 18 กรกฎาคม 2562

การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร

อับโหลดวันที่ : 18 กรกฎาคม 2562

โครงการเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

อับโหลดวันที่ : 18 กรกฎาคม 2562

การจัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

อับโหลดวันที่ : 15 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

อับโหลดวันที่ : 12 กรกฎาคม 2562

12345678910...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางโครงการขุดลอกร่องน้ำตาดา บ้านดงบัง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 10 กรกฎาคม 2562

ราคากลางโครงการขุดลอกกุดอ้อ บ้านคูเดื่อ หมู่ที่ 6 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 27 มิถุนายน 2562

ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา

อับโหลดวันที่ : 20 มิถุนายน 2562

โครงการก่อสร้างศาลาที่พักประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

อับโหลดวันที่ : 8 พฤษภาคม 2562

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำกลางใหม่ หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อบ้านราชธานีอโศก หมู่ที่ 10 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 7 พฤษภาคม 2562© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com