หนังสือสั่งการ

 

การสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรและจำนวนสุกรที่เลี้ยง

อับโหลดวันที่ : 26 มกราคม 2565

การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497

อับโหลดวันที่ : 26 มกราคม 2565

การดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูลแพลตฟอร์ม Jitasa.care

อับโหลดวันที่ : 26 มกราคม 2565

การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม และแพทย์ประจำตำบล ชั้น 1

อับโหลดวันที่ : 26 มกราคม 2565

การประชุมกรมการปกครอง ทางระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (DOPA VCS) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565

อับโหลดวันที่ : 26 มกราคม 2565

เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อับโหลดวันที่ : 26 มกราคม 2565

การสำรวจข้อมูลเหตุสาธารณภัย

อับโหลดวันที่ : 26 มกราคม 2565

การสำรวจความพร้อมสำหรับการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์

อับโหลดวันที่ : 26 มกราคม 2565

เรียน นายอำเภอม่วงสามสิบ เรื่อง ขออนุญาตรื้อถอนอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอม่วงสามสิบ ที่ 14

อับโหลดวันที่ : 25 มกราคม 2565

ขอแจ้งรายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 25 มกราคม 2565

อับโหลดวันที่ : 25 มกราคม 2565

12345678910...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกห้วยร่องคำ บ้านนาผาย หมู่ที่ 5 ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 19 มกราคม 2565

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์กองร้อย อส.อ.ทุ่งศรีอุดม

อับโหลดวันที่ : 13 มกราคม 2565

ประกาศจังหวัดเรื่องขายทอดตลาดอาคารกองร้อย อส.อ.เขื่องใน(หลังเก่า)

อับโหลดวันที่ : 7 ธันวาคม 2564

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกองร้อย อส ตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีคัดเลือก

อับโหลดวันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com