หนังสือสั่งการ

 

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมการปกครอง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

อับโหลดวันที่ : 6 สิงหาคม 2563

การจัดสรรเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยกรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง (เพิ่มเติม)

อับโหลดวันที่ : 5 สิงหาคม 2563

การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่สาธารณะ สถานที่สำคัญ(เชิงสัญลักษณ์) ของแต่ละอำเภอ

อับโหลดวันที่ : 5 สิงหาคม 2563

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าปรับปรุงสถานที่ราชการในส่วนภูมิภาค (อ.เดชอุดม)

อับโหลดวันที่ : 5 สิงหาคม 2563

ขอเดิญร่วมโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรกรมการปกครองในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อับโหลดวันที่ : 5 สิงหาคม 2563

ผลการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 และสารเนื่องใน วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563

อับโหลดวันที่ : 5 สิงหาคม 2563

การัดการประกวดเรีบงความ ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นงในอนาคต

อับโหลดวันที่ : 5 สิงหาคม 2563

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม 2563

อับโหลดวันที่ : 5 สิงหาคม 2563

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม 2563

อับโหลดวันที่ : 5 สิงหาคม 2563

รายละเอียดการโอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงสนาม สมาชิก อส.เดือน กรกฎาคม 2563(เพิ่มเติม)

อับโหลดวันที่ : 5 สิงหาคม 2563

12345678910...

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com