หนังสือสั่งการ

 

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม 2562

อับโหลดวันที่ : 22 สิงหาคม 2562

การอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ

อับโหลดวันที่ : 22 สิงหาคม 2562

ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกนิตยสารเทศาภิบาล

อับโหลดวันที่ : 20 สิงหาคม 2562

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม 2562

อับโหลดวันที่ : 20 สิงหาคม 2562

การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

อับโหลดวันที่ : 20 สิงหาคม 2562

โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (X-ray) ครั้งที่ 2/2562

อับโหลดวันที่ : 19 สิงหาคม 2562

โครงการบัตรประจำตัวประชาชนแก่บุคคลที่ได้รับสถานะสัญชาติไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช

อับโหลดวันที่ : 19 สิงหาคม 2562

การพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(อำเภอเขื่องใน)

อับโหลดวันที่ : 19 สิงหาคม 2562

การพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(อำเภอเดชอุดม)

อับโหลดวันที่ : 19 สิงหาคม 2562

การแจกจ่ายบัตรประชาชนจิตอาสา และสำรวจหมวก ผ้าพันคอพระราชทานคงเหลือ

อับโหลดวันที่ : 19 สิงหาคม 2562

12345678910...

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com