หนังสือสั่งการ

 

การสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรและจำนวนสุกรที่เลี้ยง

อับโหลดวันที่ : 26 มกราคม 2565

การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497

อับโหลดวันที่ : 26 มกราคม 2565

การดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูลแพลตฟอร์ม Jitasa.care

อับโหลดวันที่ : 26 มกราคม 2565

การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม และแพทย์ประจำตำบล ชั้น 1

อับโหลดวันที่ : 26 มกราคม 2565

การประชุมกรมการปกครอง ทางระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (DOPA VCS) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565

อับโหลดวันที่ : 26 มกราคม 2565

เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อับโหลดวันที่ : 26 มกราคม 2565

การสำรวจข้อมูลเหตุสาธารณภัย

อับโหลดวันที่ : 26 มกราคม 2565

การสำรวจความพร้อมสำหรับการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์

อับโหลดวันที่ : 26 มกราคม 2565

เรียน นายอำเภอม่วงสามสิบ เรื่อง ขออนุญาตรื้อถอนอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอม่วงสามสิบ ที่ 14

อับโหลดวันที่ : 25 มกราคม 2565

ขอแจ้งรายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 25 มกราคม 2565

อับโหลดวันที่ : 25 มกราคม 2565

12345678910...

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com