ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

โครงการก่อสร้างระบบประปา (water Treatment System) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ณ บ้านท่าลาด หมู่ที่ 10 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 18 กันยายน 2563

โครงการก่อสร้างระบบประปา (water Treatment System) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 15 กันยายน 2563

ประกาศราคากลางจ้างโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักทะเบียนอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 21 สิงหาคม 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง เส้นวัดภูเจียว บ้านหนองอุดม หมู่ที่ ๙ ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 4 สิงหาคม 2563

ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นวัดภูเจียว บ้านหนองอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 30 กรกฎาคม 2563

ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ (ปรับปรุงลานจอดรถและลานคอนกรีตหน้าสำนักทะเบียนอำเภอหลังเก่า)

อับโหลดวันที่ : 3 กรกฎาคม 2563

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกห้วยกุดปลาขาว บ้านหัวดอน หมู่ที่ 2 ตำบลหัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 31 พฤษภาคม 2563

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลกลางใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 31 พฤษภาคม 2563

ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 29 พฤษภาคม 2563

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอวารินชำราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 27 เมษายน 2563

12345678910...

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com