ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

ร่างประกาศ

อับโหลดวันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563

โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะด้านหลังที่ว่าการอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 17 พฤศจิกายน 2563

ก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก

อับโหลดวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563

ก่อสร้างห้องน้ำกลางแจ้งนอกอาคารหอประชุมอำเภอตาลสุม

อับโหลดวันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563

ปรับปรุงห้องประชุมขนาดเล็กที่ว่าการอำเภอตาลสุม

อับโหลดวันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการ ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมอำเภอน้ำขุ่น ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-6 อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563

ประกาศราคากลางปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอสว่างฯ จ.อุบลฯ

อับโหลดวันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563

โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563) ตามโครงการขุดลอก (หนองไผ่) ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 2 ตุลาคม 2563

12345678910...

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com