ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอวารินชำราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 27 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินเเดนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1

อับโหลดวันที่ : 21 เมษายน 2563

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานที่ทำการปกครองอำเภอเขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 21 เมษายน 2563

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยศรีจันทร์ บ้านนาผาย หมู่ที่ 5 ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 20 เมษายน 2563

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอวารินชำราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 20 เมษายน 2563

ประกาศการขายทอดตลาดอาคารหอประชุมอำเภอวารินชำราบ (หลังเก่า) พร้อมรื้อถอน

อับโหลดวันที่ : 14 เมษายน 2563

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินเเดนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1

อับโหลดวันที่ : 9 เมษายน 2563

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างกองร้อย อส.อ.ทุ่งศรีอุดม

อับโหลดวันที่ : 7 เมษายน 2563

ประกาศร่างประกวดราคาเเละเผยเเพร่เอกสารราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินเเดนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1 ตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่

อับโหลดวันที่ : 2 เมษายน 2563

เผยแพร่เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก กองร้อย อส.อ.ทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 27 มีนาคม 2563

12345678910...

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com