ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศผุ้ชนะซื้อเครื่องไทยธรรม การจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

อับโหลดวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะ จ้างจัดสถานที่ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

อับโหลดวันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยฝั่งแดง หมู่ 8 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยดำรง หมู่ 4 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผุ้ชนะ

อับโหลดวันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผุ้ชนะ

อับโหลดวันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผุ้ชนะ

อับโหลดวันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านจิกลุ่ม ม.2 ไปบ้านดอนบูง ม.6 ต.จิกเทิง

อับโหลดวันที่ : 26 กันยายน 2562

โครงการเสริมคันกั้นน้ำฝายคอนกรัีตลำห้วยกอลอ ม.4 ต.หนองกุง

อับโหลดวันที่ : 26 กันยายน 2562

โครงการซ่อมแซมกักเก็บลำห้วยนายาน (ที่ดินของวิไล แสวงทรัพย์)

อับโหลดวันที่ : 26 กันยายน 2562

12345678910...

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com