ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

เผยเเพร่เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินเเดนจังหวัดอุบลราชธานี ที่1 แบบมาตรฐานขนาดใหญ่

อับโหลดวันที่ : 27 มีนาคม 2563

เผยแพร่เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก กองร้อย อส.อ.ทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 27 มีนาคม 2563

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก กองร้อย อส.อ.ทุ่งศรีอุดม ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 27 มีนาคม 2563

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงรั้วพร้อมป้ายที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 25 มีนาคม 2563

ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณบ้านพักข้าราชการเพื่อบริการประชาชน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 23 มีนาคม 2563

ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 20 มีนาคม 2563

ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงลาน คสล.บริเวณที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 20 มีนาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 2 มีนาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-6 อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 2 มีนาคม 2563

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-6อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 2 มีนาคม 2563

12345678910...

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com