ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยหนองฮางบ้านแขม หมู่ที่ 2 บ้านแขม ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 22 กันยายน 2564

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านสระสมิง - บ้านหนองแปน) บ้านสระสมิง หมู่ที่ 8 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 22 กันยายน 2564

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนอุดมเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านอุดมเกษตร ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 22 กันยายน 2564

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (water Treatment System)ขนาดใหญ่ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย บ้านเค็ง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 15 กันยายน 2564

ราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9

อับโหลดวันที่ : 15 กันยายน 2564

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอก(ลำห้วยซัน) บ.โนนใหญ่ ม.12 ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปริมาณปากกว้าง 20 ม. ยาว 892 ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,272 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 14 กันยายน 2564

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอก(ร่องแสนคำ) บ.แสนคำ ม.6 ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปริมาณปากกว้าง 20 ม. ยาว 892 ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม. หรือ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,272 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 14 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกลำห้วยสร้างช้าง บ้านสร้างช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 10 กันยายน 2564

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขี้เห็น ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 9 กันยายน 2564

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3-บ้านคำนกเปล้า หมู่ที่ 5 (สาย อบ.ถ.134-002) ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 9 กันยายน 2564

12345678910...

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com