ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-6 อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 3 พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2

อับโหลดวันที่ : 22 เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 22 มีนาคม 2564

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 4 มีนาคม 2564

ประกาศร่างราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อับโหลดวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศราคากลางจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายบ้านนาพิมาน - ห้วยหมาตาย) บ้านนาพิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 16 ธันวาคม 2563

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะด้านหลังที่ว่าการอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563

ร่างประกาศ

อับโหลดวันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563

โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะด้านหลังที่ว่าการอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 17 พฤศจิกายน 2563

ก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก

อับโหลดวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563

12345678910...

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com