ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศผุ้ชนะ

อับโหลดวันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผุ้ชนะ

อับโหลดวันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผุ้ชนะ

อับโหลดวันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านจิกลุ่ม ม.2 ไปบ้านดอนบูง ม.6 ต.จิกเทิง

อับโหลดวันที่ : 26 กันยายน 2562

โครงการเสริมคันกั้นน้ำฝายคอนกรัีตลำห้วยกอลอ ม.4 ต.หนองกุง

อับโหลดวันที่ : 26 กันยายน 2562

โครงการซ่อมแซมกักเก็บลำห้วยนายาน (ที่ดินของวิไล แสวงทรัพย์)

อับโหลดวันที่ : 26 กันยายน 2562

ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากถนน คสล. เดิมบ้านหนองทามทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถาบันวิปัสสนาภาวนาเทพกิตติมุนี ไปถนนสมเด็จ (ทช.อบ.4005) หมู่ 10 ตำบลกระโสบ

อับโหลดวันที่ : 26 กันยายน 2562

โครงการเสริมคันกั้นน้ำฝายลำห้วยมะรัง

อับโหลดวันที่ : 25 กันยายน 2562

โครงการเสริมคันกั้นน้ำฝายลำห้วยเทวดา

อับโหลดวันที่ : 25 กันยายน 2562

โครงการเสริมคันกั้นน้ำฝายห้วยขี้นากน้อย

อับโหลดวันที่ : 25 กันยายน 2562

12345678910...

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com