ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกองร้อย อส ตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีคัดเลือก

อับโหลดวันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอสำโรง พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

อับโหลดวันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ด้านข้างที่ว่าการอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 29 ตุลาคม 2564

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงลาน คสล. หน้ากองร้อย อส. อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 29 ตุลาคม 2564

ประกาศราคากลางก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดน ตามแบบมาตรฐานขนาดกลาง กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 5 ตุลาคม 2564

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากถนนรอบเมืองไปกุดผือ บ้านท่ากกแห่ หมู่ที่ 8 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 23 กันยายน 2564

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มหนองคลอง หมู่ที่ 2 บ้านหนองไหล ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 23 กันยายน 2564

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยหนองฮางบ้านแขม หมู่ที่ 2 บ้านแขม ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 22 กันยายน 2564

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านสระสมิง - บ้านหนองแปน) บ้านสระสมิง หมู่ที่ 8 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 22 กันยายน 2564

12345678910...

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com