ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

ราคากลางโครงการขุดลอกกุดอ้อ บ้านคูเดื่อ หมู่ที่ 6 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 27 มิถุนายน 2562

ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา

อับโหลดวันที่ : 20 มิถุนายน 2562

โครงการก่อสร้างศาลาที่พักประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

อับโหลดวันที่ : 8 พฤษภาคม 2562

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำกลางใหม่ หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อบ้านราชธานีอโศก หมู่ที่ 10 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 7 พฤษภาคม 2562

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่ากกเสียว หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อบ้านราชธานีอโศก หมู่ที่ 10 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 7 พฤษภาคม 2562

ประกาศอำเภอสว่างวีระวงศ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำกลาง หมู่ที่ 12 เชื่อมบ้านนาคำ หมู่ที่ 3 ตำบลแก่งโดม อ.สว่างฯจ.อุบลฯ

อับโหลดวันที่ : 22 เมษายน 2562

ราคากลางโครงการขุดลอกหนองน้อย บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 22 เมษายน 2562

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายทดน้ำพร้อมขุดลอกดินหน้าฝายทดน้ำ

อับโหลดวันที่ : 17 เมษายน 2562

จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว

อับโหลดวันที่ : 22 มีนาคม 2562

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านราชธานีอโศก หมู่ที่ 10 เชื่อมต่อระหว่าง บ้านท่ากกเสียว หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 22 มกราคม 2562

12345678910...

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com