ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารที่ว่าการอำเภอเขื่องใน (หลังเก่า)

อับโหลดวันที่ : 31 มกราคม 2563

โครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินเเดนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๑

อับโหลดวันที่ : 29 มกราคม 2563

โครงการปรับปรุงถนนบริเวณที่ว่าการอำเภอตาลสุม

อับโหลดวันที่ : 24 มกราคม 2563

ประกาศผุ้ชนะซื้อเครื่องไทยธรรม การจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

อับโหลดวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะ จ้างจัดสถานที่ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

อับโหลดวันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยฝั่งแดง หมู่ 8 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยดำรง หมู่ 4 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผุ้ชนะ

อับโหลดวันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผุ้ชนะ

อับโหลดวันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผุ้ชนะ

อับโหลดวันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562

12345678910...

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com