ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร

 

สถิติประชากรจังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2564

อับโหลดวันที่ : 3 ธันวาคม 2564

แจ้งเลขที่สินทรัพย์หลักในการล้างบัญชีพักสินทรัพย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

อับโหลดวันที่ : 2 ธันวาคม 2564

รายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

อับโหลดวันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดการโอนเงิน ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

อับโหลดวันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

อับโหลดวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564

รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2564

อับโหลดวันที่ : 12 ตุลาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

อับโหลดวันที่ : 1 ตุลาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ในการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฯ

อับโหลดวันที่ : 27 กันยายน 2564

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)

อับโหลดวันที่ : 22 กันยายน 2564

12345678910...

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com