เรื่อง :รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2561(โอนเข้ารายตัว)


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 7/11/2018 12:10:51 PM

 

07-11-2018doc08431120180711122827.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com