เรื่อง :ประกาศราคากลางจ้างโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนหนาด – ห้วยคุ้ม หมู่ที่ 9 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


โดย : วารินชำราบ     อับโหลดวันที่ : 9/25/2018 6:23:44 PM

 - ขออนุมัติราคากลางเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง แผ่น 1 - ขออนุมัติราคากลางเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง แผ่น 2 - ตาราง ปปช. - แบบสรุปโครงการ

09-25-2018ขออนุมัติราคากลาง1 ม.9สระสมิง.pdf  

 

09-25-2018ขออนุมัติราคากลาง2 ม.9สระสมิง.pdf"09-25-2018ตาราง ปปช.ม.9สระสมิง.pdf"09-25-2018แบบสรุปโครงการม.9สระสมิง.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com