เรื่อง :ประกาศราคากลางและปปช.01โครงการปรับปรุงหอประชุมอำเภอสว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี


โดย : สว่างวีระวงศ์     อับโหลดวันที่ : 9/26/2018 4:43:00 PM

 

09-26-2018แบบประมาณราคากลาง.pdf  

 

09-26-2018ปปช.01.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com