เรื่อง :แผนยุทธการโครงการ อส.สัมพันธ์ บกอส.จ.อบ. งวดที่ 3/2561


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 10/9/2018 3:05:14 PM

 

10-09-2018นำส่ง.pdf  

 

10-09-2018เอกสาร1.pdf"10-09-2018เอกสาร2.pdf"10-09-2018เอกสาร3.pdf"10-09-2018เอกสาร4.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com