เรื่อง :ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เพื่อติดตามผลการปฏิบัติและประเมินผลการดำเนินงานคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 10/9/2018 3:54:41 PM

 

10-09-2018IMG_0003.pdf  

 

10-09-2018IMG_0004.pdf"10-09-2018IMG_0005.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com