เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


โดย : วารินชำราบ     อับโหลดวันที่ : 11/28/2018 7:06:32 PM

 - ตาราง ปปช. - ปร.4 - ปร.5

11-28-2018ตาราง ปปช.วางท่อ.pdf  

 

11-28-2018ปร.4วางท่อ.pdf"11-28-2018ปร.5วางท่อ.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com