เรื่อง :ประกาศผลการออกสลากกาชาดสมนาคุณ ปี 2562


โดย : ศิริทิพย์  ไหลเจริญกิจ   อับโหลดวันที่ : 1/7/2019 12:03:07 PM

 

01-07-2019ประกาศผลสลากกาชาดฯ ปี 2562.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com